Danh mục

wikimoi.com - Làm giàu theo cách của bạn


Người Giám đốc quản lý giỏi cần phải có những hiểu biết và kỹ năng gì?

Vai trò của một người Giám đốc Quản lý giỏi một công ty là rất quan trọng, quyết định tính sống còn của doanh nghiệp. Với kinh nghiệm 10 năm điều hành doanh nghiệp và quản lý của mình, hãy cùng lamnguoi.net chia sẻ các kỹ năng mà một người giám đốc quản lý giỏi cần phải có.

1. Hiểu biết về tình hình của công ty mình

Chính xác là như vậy, một người Giám đốc quản lý giỏi cần phải có những hiểu biết về thực trạng và tình hình tài chính, sản phẩm dịch vụ kinh doanh của mình và biết mình đang ở đâu so với đối thủ cạnh tranh. Giám đốc quản lý giỏi phải biết được thực lực điểm mạnh điểm yếu của công ty để từ đó định hướng và phát triển cho phù hợp. Chúng ta không thể áp dụng chiến lược của một công ty khác vào làm chiến lược cho công ty mình vì như vậy sẽ không phù hợp và dẫn đến phá sản.

Người Giám đốc quản lý giỏi cần phải có những hiểu biết và kỹ năng gì

2. Tính chất công việc của Giám đốc

Công việc của một Giám đốc quản lý giỏi rất nhiều và xử lý rất phức tạp. Công việc của bất kỳ Giám đốc nào đều có 6 đặc điểm: Khối lượng công việc rất lớn, nhịp độ khẩn trương, công việc của Giám đốc quản lý luôn gấp gáp, đa dạng và lặt vặt, đặt công việc thực tế lên vị trí ưu tiên, thích sử dụng phương thức nói miệng, coi trọng mối liên hệ tin tức với bên ngoài và bên dưới, sự kết hợp giữa quyền lực và trách nhiệm. Người Giám đốc quản lý giỏi cần phải có những hiểu biết và kỹ năng phải biết kết hợp nhuần nhuyễn và có kỹ năng phối hợp để đạt được mục tiêu công việc của mình.

3. Vai trò của một người Giám đốc.

Người đại diện của tổ chức

Đây là vai trò đơn giản nhất cơ bản nhất mà Quản lý đảm nhiệm. Họ phải thực hiện nhiều chức trách, có một số mang tính hành chính, một số mang tính cổ vũ lòng người. nhưng đều là những việc có liên quan đến quan hệ giữa người với người, không liên quan đến việc xử lý thông tin quan trọng và ra quyết định quản lý.

Người lao động

Giám đốc quản lý là thủ trưởng chính thức của một tổ chức, chịu trách nhiệm động viên và dẫn dắt cấp dưới, bao gồm việc thuê dùng, huấn luyện, đánh giá, đãi ngộ, đề bạt, biểu dương, can thiệp và cho thôi việc. Sự thành công hay thất bại của tổ chức là do tâm sức và khả năng nhìn xa trông rộng của Giám đốc quyết định.

Người liên lạc

Người Giám đốc quản lý giỏi cần phải có những hiểu biết và kỹ năng gì

Giám đốc thông qua các kênh chính thức, thiết lập và duy trì mối liên hệ của tổ chức với những cá nhân và đoàn thể ở ngoài tổ chức, sau đó lại thông qua vai trò người phát ngôn, người truyền bá thông tin và người đàm phán để phát triển hơn nữa mối quan hệ ấy và nhận thức được những điều bổ ích những thông tin mà mối liên hệ ấy tạo ra.

Người tiếp nhận thông tin

Những thông tin mà Giám đốc quản lý giỏi nhận được bao gồm: những thông tin mang tính nghiệp vụ trong nội bộ, thông qua các báo cáo của cấp dưới, sự quan sát đối với hoạt động của tổ chức, những thông tin về các sự kiện ở bên ngoài như thông tin về khách hàng, về đối thủ cạnh tranh, người cung cấp, biến động của thị trường... những ý kiến và phương hướng, các loại sức ép, ví dụ đề nghị của cấp dưới và yêu cầu của những người ngoài tổ chức, ý kiến của thành viên hội đồng quản trị và những lời chất vấn của các tổ chức xã hội...

Người truyền bá thông tin

Giám đốc quản lý giỏi phải truyền bá những thông tin từ bên ngoài cho tổ chức của mình và truyền bá những thông tin nội bộ từ nhân viên cấp dưới này đến nhân viên cấp dưới khác.

Người phát ngôn

Vai trò truyền bá thông tin của Giám đốc là vai trò trong nội bộ tổ chức. Còn vai trò người phát ngôn là vai trò đối ngoại. Đó là việc truyền bá những thông tin của tổ chức cho những cơ quan và những cá nhân ngoài tổ chức.

Nhà doanh nghiệp

Họ là người khởi xướng và thiết kế nhiều cải cách của tổ chức trong phạm vi quyền hạn của mình. Khái niệm “nhà doanh nghiệp" ở đây bao gồm toàn bộ công tác quản lý có liên quan đến những biến đổi tròng một tổ chức sẵn có hoặc một tổ chức mới thành lập.

Người Giám đốc quản lý giỏi cần phải có những hiểu biết và kỹ năng gì

Người khắc phục khó khăn

Trong vai trò nhà doanh nghiệp. Giám đốc quản lý giỏi cần chủ động tập trung sự chú ý vào việc đổi mới tổ chức. Trong vai trò khắc phục khó khăn, Giám đốc phải xử lý những tình huống ngoài ý muốn và những biến đổi hàm chứa các nhân tố không điều khiển được. Hai vai trò này là hai bộ phận trong một thể thống nhất liên tục của việc ra quyết định quản lý. Giữa hai vai trò ấy có một khoảng cách không rõ ràng lắm, đồng thời có liên quan đến sự phán đoán và quan điểm của cá nhân.

Người phân phối nguồn lực

Sắp xếp thời gian của bản thân: Sắp xếp công việc: thiết lập một chế độ làm việc của tổ chức: làm việc gì, ai làm, thông qua tổ chức nào để làm... Đó là một vấn đề quan trọng trong việc phân phối nguồn lực.

Giám đốc quản lý giỏi phải là người giữ quyền phê chuẩn mọi quyết định quan trọng để đảm bảo cho việc phối hợp các quyết định đó khiến cho các quyết định đó bổ sung cho nhau, không trái ngược với nhau và lựa chọn được phương án tốt nhất trong tình hình nguồn lực có hạn.

Người đàm phán: Đàm phán là trao đổi nguồn lực. Nó đòi hỏi người tham gia đàm phán phải có đủ quyền lực chi phối nguồn lực và nhanh chóng quyết định vân đề.

Trên đây lamnguoi.net chia sẻ với bạn đọc về một Người Giám đốc quản lý giỏi cần phải có những hiểu biết và kỹ năng hy vọng sẽ giúp cho các bạn trẻ có được kiến thức và kỹ năng điều hành quản lý doanh nghiệp của mình.

Hector Tran biên soạn, tham khảo thêm chuyên gia Henry Mintzberg

Chủ quản: Công ty truyền thông Phát Đạt

Wikimoi.com là cẩm nang tinh hoa tri thức nhân loại. Chúng tôi muốn mang đến cho bạn đọc các kiến thức về tình yêu, hôn nhân hạnh phúc gia đình, đối nhân xử thế, tâm linh đời sống. Các kiến thức mà bạn có được rất thực tiễn và được đúc kết từ sách, từ cổ nhân và từ chính sự trải nghiệm của nhiều tác giả chúng tôi. Hãy ghi rõ nguồn khi copy lại website này. Email: info@phatdat.net

Top